Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

Thơ, giai thoại và chú thích

 

 

 

1. Thơ

Vì vũ trụ cần một sự thật
Một sự thật tuyệt đối
Từ những sứ giả của trái đất
Nên Iuri Gagarin đã cất cánh bay lên

 

2. Giai thoại

Tại thành phố Ngôi Sao
Thành phố nổi tiếng của những nhà du hành vũ trụ
Tại những phòng tập
Những phòng thí nghiệm khổng lồ
Với những chiếc máy gia tốc khổng lồ
Những nhà du hành vũ trụ tương lai
Làm quen dần với các trạng thái
Thế nào là mất
Thế nào là tăng
Thế nào là không trọng lượng
Những bài tập trong rất nhiều bài tập
Một vòng…
Hai vòng…
n vòng…
Những vòng quay nhanh dần đến những vận tốc vũ trụ
Bao nhiêu km/giây là vận tốc vũ trụ cấp một*
Bao nhiêu km/giây là vận tốc vũ trụ cấp hai*
Và cứ thế… cứ thế…
Những vòng quay nhanh dần đến vận tốc tới hạn
Anh thấy thế nào?
Một câu hỏi trong rất nhiều câu hỏi của những bác sỹ
Những nhà tâm lý
Những nhà khoa học
Đặt ra cho những nhà du hành vũ trụ tương lai
Lúc một cuộc thí nghiệm kết thúc
Tôi thấy bình thường
Người thứ nhất trả lời. Anh hy vọng được là người đầu tiên bay vào vũ trụ
Tôi thấy bình thường…
Và người thú hai… thứ ba… cũng thế. Ai cũng hy vọng được là người đầu tiên bay vào vũ trụ
Cho đến Iuri Gagarin người thứ n
Câu trả lời mới là: Tôi thấy hơi chóng mặt
Anh cũng muốn được là người đầu tiên bay vào vũ trụ nhưng mà anh nói thật
Và đấy là một sự thật
Và ai cũng biết
Rằng bay vào vũ trụ là một điều không phải bình thường
Và vì thế mà Gagarin** được chọn

./.

 

11-2008

 

3. Chú thích:

* Những vận tốc tương ứng để có thể đặt vệ tinh lên quỹ đạo của trái đất hoặc mặt trời…

** Nhà du hành vũ trụ đầu tiên của trái đất thuộc Liên Xô cũ.

bài đã đăng của Nguyễn Hoài Phương

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)