- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

thơ

 

 

 

nhắm mắt lại nhìn bằng hai tai để thấy mình vẫn sống
ngồi lặng trong bóng im nghe tiếng lá
chao ngoài cửa sổ gió vu vơ và ánh sáng mập mờ

bịt tai lại mắt mở to nghe từ đáy vực yên bình chút đỉnh
ngậm miệng lại nói lắp: đ.m. đời thật nên

thơ

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Phương Kỳ