Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

Tạp chí Da Màu bị trùng độc tấn công

 

Thông Báo Khẩn:

Tạp chí Da Màu đang bị tấn công bởi một loại virus mà chúng tôi chưa tìm ra được căn cước. Vào thời điểm này, chúng tôi không có đủ bằng chứng để xác định thế lực, phe nhóm nào đứng sau hoạt động tin tặc này.

Màn ảnh vi tính của bạn đọc có thể hiển thị hình ảnh/tin tức tương tự như dưới đây:

malware

  

Để bảo vệ an toàn cho máy vi tính và các hoạt động trên mạng của bạn đọc, mạng Da Màu tạm thời  đóng cửa để khử trùng và sửa chữa.

Chúng tôi sẽ thông báo ngay với bạn đọc khi mạng Da Màu hoạt động trở lai.

Xin vui lòng theo dõi tin tức liên quan đến việc phục hồi trang Da Màu trên Facebook: http://www.facebook.com/tapchidamau

Xin chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc về sự cố này.

Tạp chí Da Màu

bài đã đăng của Phùng Nguyễn

@2006-2023 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)