- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nếu điều đó có thể xảy ra

 

 

 

Nếu điều đó có thể xảy ra
Hàng trăm bài thơ của anh sẽ vứt vào sọt rác
Những ngôn từ điên loạn
Những ý tưởng ngông cuồng
Chắp nối vẽ vời cho một ảo tưởng âm bản . . .  
Và cả thế hệ của anh
Gần sáu mươi năm tật nguyền hành khất
Đào huyệt chôn vùi chính tuổi tên mình.

Nếu điều đó có thể xảy ra
Vĩnh viễn quê hương chỉ là mảnh vụn thoi thóp
Tấc đất sẽ ọc máu tươi
Ngọn rau sẽ trào nước mắt
Vương quốc của em sẽ đi vào cổ tích
Ơi! Ơi em!
Cổ tích chẳng khác nào trò ảo thuật
Lừa bịp đám hậu sinh.

Nếu điều đó có thể xảy ra
Anh giống như lão già liệt dương bất lực
Ấm ức nhìn lũ gái tơ nhởn nhơ khêu gợi trước mắt mình
Như ấm ức những năm lính ngày xưa đã trở thành vô dụng
Như ấm ức những năm tù vừa qua đã trở thành vô nghĩa
Ôi vô dụng và vô nghĩa . . .
Nếu điều đó có thể xảy ra . . .

 
     *San Diego, 09/10/2009

 

 

 

.

bài đã đăng của Phạm Hồng Ân