- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

về nằm bên hồ gươm

 

 

 

ma đưa lối
quỷ dẫn đường
ngày nhà giáo lại về nằm bên hồ gươm

buổi sáng
có người dắt vào viễn đông bác cổ
chỉ cho xem vàng và ấn tín

buổi trưa
có người cho ăn
rồi lại tặng thơ

buổi chiều
có người dắt cho đi nhậu
đời phong lưu đến thế là cùng

đến tối
có người nhớ ra mình từng làm thầy
lại đến gởi cho món quà

mở ra mới hay người cho cái nịt
dự báo tiên tri thắt lưng buộc bụng
sau này đói rách cũng đỡ tụt quần

tỉnh mộng công hầu
chắc là sáng mai phải ra bờ hồ
tìm cụ rua mà giao hoàn cây kiếm cụt

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị