Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

Cuộc âm mưu chống chúng tôi

  
             
                                                Tặng A.N.

Có cuộc âm mưu chống chúng tôi,
chắc chắn thế, 
  để chúng tôi khỏi                   nhớ
    để chúng tôi khỏi                 nghe
        để chúng tôi khỏi             thấy
            để chúng tôi khỏi         biết
                để chúng tôi khỏi     lên tiếng
                    để chúng tôi khỏi sống   
sự thật.

Có cuộc âm mưu chống chúng tôi,
chắc chắn thế,
để không ngừng tách tôi ra khỏi chính mình.

 

.

bài đã đăng của Đinh Trung Tâm

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)