- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

thoáng vụt phù

 

 

 

rót xuống
phù vân anh phù du tui
đêm rát ngày rong xớn xơ phù thủy
câu cú xộc xệch
rục rịch lên cơn đồng bóng
chăm chắm định nghĩa thơ
nhăn nhó phát rồ

bầu trời quê xứ
chật  những ngôn chí sáo rỗng làm trụ
chắp tay bái lạy cô hồn  tứ phía
tối mịt cơn lên khùng khí rỗi hơi

anh không còn dái để yêu thương
rướn hết tàn cơ
cũng chỉ  son són dây đờn gãy gụm

rốt cuộc phù vân anh  phù du  tui
mệt nhoài phù thủy
chẳng con ma nào hiểu ngoài váng vất cơn điên
mùa thu rớt cợm trên lá
lộc thu bơ thờ

uổng công em gánh tận tàn tro
đổ vào lòng giếng cạn
vết xước sợi dây dài

ai lại không biết phù vân hốt biến
thương người đau mình
quấn quít phù du?
 

8/10/2011

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung