- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Lá thu

 

 

 

Lá quặn mình cuốn lòng sông chảy ngược
Ðêm oằn lưng bám riết dấu chân ngày
Nhá nhem ta nặng sầu như con nước
Cuồng lăn theo chiếc lá giữa dòng quay.

Tan tác nhau vỡ tung đời nghìn mảnh
Chim ngậm trời kéo mây gió tha phương
Dốc tuột núi chìm đáy sâu tuyệt tận
Cổ tích bay từ huyệt đất quê hương.

Ðớn đau ta như chiếc lá đoạn trường
Vai nhược tiểu cõng mùa thu sầm uất
Ðời bất hạnh đeo thẻ bài bất khuất
Cùm thiên thu thành bia đá lưu danh.

Lá cuộn đời chảy ngược một vòng quanh
Hay cuốn tới ngập dòng xuôi nhấp nháy
Trái tim rớt trên hàng cây vàng cháy
Xám góc trời nứt rạn khúc mây trôi.

Ðìu hiu em ngủ trong tiếng mưa rơi
Nơi thành phố có ánh đèn thất chí
Có bài thơ mang ngữ ngôn thần bí
Xác thơ là xác lá cuốn lòng sông.

                  (Escondido, 28/11/2011)

 

 

 

.

bài đã đăng của Phạm Hồng Ân