- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chùm thơ hình số 4 – Huỳnh Lê Nhật Tấn

Chùm thơ số 4 - hình 1Chùm thơ hình số 4 – Huỳnh Lê Nhật Tấn

Gồm 6 “câu thơ”

 


bài đã đăng của Huỳnh Lê Nhật Tấn