- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đời như giấy mỏng

 

 

 

                                    “Death is very likely the single best invention of life.”
                                    –Steve Jobs

 
Steve Jobs nói cái chết là phát minh riêng của đời sống

Em nghĩ cái chết là đoạn cuối của bài thơ
để đời người chấm hết

cái chết cũng có thể là bài thơ cuối của một tập thơ
để trang đời khép lại

cũng có thể cái chết là một bài thơ
thi sĩ phải viết trước khi ra khỏi cuộc đời
để hoàn tất nghiệp thi ca

một đời người khác chi tờ giấy mỏng
không bao giờ giữ được nguyên thủy thủa là cây
bài thơ được viết ra 
đời như giòng mực ứa

giống như muốn cho cánh diều bay tít vào bầu trời
người ta phải buông lỏng sợi dây
cho diều gặp gió
và rất nhẹ
rất nhẹ
thả bàn tay ra
cho thôi ràng buộc

giống như chiếc thuyền giấy
thả vào rãnh nước mưa
rồi đứng nhìn tuổi thơ
lao chao trôi về phía trước

Này em như giấy mỏng
anh hãy gấp thành diều
này em như giấy mỏng
anh hãy thả vào mưa
này em là câu thơ
anh viết lên giấy mỏng

Rồi có một ngày không hẹn trước

cánh diều bay mất hút vào bầu trời

chiếc thuyền giấy chìm trong nước

thơ lã chã rơi.

 
(10/2011)

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Mộng Tú