- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chiếc giá vẽ bỏ không

 

Giavebokhong

(photo by Anh Nga)

 

 

 

gởi  NamNga

 
Chiếc giá vẽ bỏ không gần mười năm
bụi bám dày, những cây cọ khô trong góc
người bạn về Vỹ Dạ ăn giỗ Bửu Chỉ chụp
gởi qua e-mail tôi bấm lên xem cùng các
hình khác nữa, nhưng rồi dừng lại hồi lâu
trước cái ảnh này, lại nhớ chiếc giá vẽ để lại
cho Sơn trước khi đi Mỹ năm 89. chiếc giá vẽ
Nghiêu Đề kêu tôi qua cư xá Thanh Đa
đem về, Nghiêu Đề đi Mỹ trước tôi mấy năm
mất ở San Diego cũng đã lâu
Trịnh Công Sơn, Bửu Chỉ cũng không còn.

Ôi chao chiếc giá vẽ in dấu bao nhiêu là
vết màu, dấu vết của những hưng phấn khi đưa
cây cọ lên tấm toile trắng, cũng có khi tuyệt vọng
nhưng hạnh phúc phải không Chỉ
tôi còn nhìn ra vết màu như lời tâm sự của bạn.

Những vết  màu ứa máu tim ta chiều nay
trời lạnh, đêm tối xuống mịt mùng ngoài cánh rừng 
tiếng còi tàu qua vùng Burke này từ bao giờ…
 

Virginia, 4 Dec. 2011

 

 

 

.

bài đã đăng của Đinh Cường