- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

2010

 

 

 

hứa hẹn của nó trước thềm năm mới
là năm tới
đừng lười biếng
mà phải siêng
đọc xem nghe
cd
phim
truyện
dvd đã mua

hứa hẹn của nó trước thềm năm mới
là năm tới
đừng có lười biếng
mà phải giữ đúng hẹn
nghĩa là phải siêng
làm thơ đen

thơ đen
thơ đen
đen hơn phim đen
đen hơn ca khúc đen
đen hơn tiểu thuyết đen
đen hơn chợ đen
đen hơn xã hội đen
đen hơn những hứa hẹn
đen hơn nhựt kí của một thằng hèn

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đăng Thường