- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Rút Cuộc ♦ Màu Sắc ♦ Nhớ

 

 

 

Rút Cuộc

 

Cây
buông           lưới
chụp              bóng         mình
t
r
ê
n
đất.
?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?
R
ú
t

cuộc              thân           ngược
      đầu      chui     xuống.

 

 

 

Màu Sắc

 

Sống giữa
đời mày chỉ có
tài năng   
tư cách.*

Tài năng nhiều màu.
Tư cách lắm sắc.

Làm
thế nào
dung nạp màu sắc
cho khỏi hại.

Thế nào?

 

*Cảm hứng từ câu: ‘Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm thế nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời.’ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

 

 

 

Nhớ

 

anh chị

ăn

thấy

được     không

?
để lại tiếng thơm nhé.

để lại gương sáng nhé.

để lại thế hệ mới nhé.

mai về
nhớ hành tinh tụi em.

 

 

 

.

bài đã đăng của Đinh Trung Tâm