- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

giữa chày & cối

 

 

 

i

để chữ lên tiếng
âm tiết rên xiết của lúa vàng
& máu là vị mặn
từ đất, bị rút kiệt
vang tiếng nguyền rủa.

ii

đường đầy lá mục,
vị thần già
phơi tâm bồ đề
chúng xua quân dày xéo
lũ văn minh mọi rợ phất cờ

iii

bàn tay
với ra ánh sáng
bị thó
rụng trong đêm đen

iv

trên cánh đồng vĩ mô
dân gieo hạt
bị cắt cổ hàng loạt
không thấy máu

v

vô thần
kẻ chỉ thờ lạy
búa & lưỡi hái và chơi trò vay
máu

vi

hãy chỉ là thuốc đắng.
ngoài ra
là đường cong tuyệt mỹ
và mọc
giữa háng

vii

mỗi năm hãy tô đậm lại
bản lai diện mục
bầy chó
canh cửa địa ngục
sủa vào thiên thu

viii

mảnh đất
mấy cuộc phân tranh
hai vết thương
kéo lại thành một
vết thương

ix

vú ngàn năm: sữa & máu
nuôi những bộ lạc khổ hạnh
cúi gằm kiếp đen
thả nổi tội ác

 

 

 

.

bài đã đăng của Trúc Ty