- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

xổ số / luck of the draw

 

lottery

 

“Thơ là kết quả của tương tác giữa tâm thức tôi và thời đại.
Thể thơ, do đó, quy về mạch tương tác này, chịu chi phối bởi
cả nhận định lẫn hành động của tôi đối với thế cuộc.”
–TGTN

 

xổ số

 

a, b, c, d, e, f, g, h, và i là người cùng quê
họ giống nhau ở mọi điểm (hầu như vậy)
ngoại trừ cái vé trong đợt xổ số
để đổi lòng trung thành đối với một quốc gia
– Xin vui lòng giữ chặt vé số của quý vị!

a được ‘an-nhiên-nhập’
nhờ quan hệ
đã từng làm việc cho đồng minh
định cư với công ích xã hội
không một câu tra hỏi

b được ‘bà con thân thích’
nhờ gia đình đoàn tụ
ưu tiên gia đình hai thế hệ
định cư với quan hệ gia đình thắn chặt, hay giả mặt

c được ‘cộng tác’
nhờ xuất khẩu lao động
nhân công khỏe và rẻ
18 đến 35 tuổi, không gia đình, cấm thai nghén, không sống, không quyền, không nghỉ
tất cả nhân danh tình hữu nghị chủ nghĩa xã hội

d được ‘diện đặc biệt’
nhờ tỵ nạn chính trị
những nhân vật bất đồng chính kiến, những nhân tuyển thích hợp
cho một nền dân chủ, tự do, hay liên hiệp
tại sao lại chỉ chú trọng đến tỵ nạn chính trị?
như thể người ta không chế vì bất đồng trong những lãnh vực khác
như kinh tế, nghệ thuật, giới tính, tư duy, và văn hóa
bị đàn áp là bị đàn áp, tại sao chỉ một nhóm được đãi ngộ?

f được ‘phong vợ ngoại’
nhờ thị trường buôn bán cô dâu
xếp hàng, lựa chọn, đổi chác, như con vật
một cô dâu đã mua là một cô dâu thuộc chủ quyền để nhảy đực
và một cô vợ ngoại thì không quyền, không tiếng nói, không nhân phẩm, không may mắn
cô sẽ mang cái kiếp này cho đến khi bị xô đi tự tử

g được ‘gái gọi’
nhờ đường dây buôn dâm, khu nhà chứa
“những đứa con gái đẹp trong xã đã xuất ngoại”
để lại bạn trai, chồng, cha mẹ, tình nhân

trong đêm đen
khi họ phải giao cấu với đêm đen mới mà họ vừa kẹt vào
đang ở xa nhà

h được ‘hy vọng tại chỗ’
nhờ chờ đợi, mong mỏi, hối lộ, tiếp tục kẹt
tìm một lối ra, lọt trong vô vọng
người ở nhà, hồn nơi khác,
họ lễnh khễnh như những cái chai rỗng phất phơ trong bão cát

i được ‘im và chết’
nhờ an ninh quốc gia, bảo vệ biên giới, tinh khiết sắc tộc, ổn định kinh tế
và hàng chục vạn những lý do khác
họ vượt sa mạc, họ nhét vào cốp xe, họ lê lết qua rừng rậm
họ đi khi sống, về đã chết
hay vĩnh viễn mất tích dọc đường
bị hãm hiếp, bị cướp bóc, bị nguy kịch
trong tay của giới xây dựng quốc gia, trong tròng của bọn buôn người đầu rắn

vận may của cuộc xổ số, không có lý luận,
hãy tìm chỗ tốt cho mình trước khi việc giao chuyển bị dừng,
hỡi những con dân của Thế Giới Thứ Ba đang xô nhau để xuất ngoại,
đối với những người còn lại, cơ hội đã không còn
hết xổ số
cho tới khi quý vị đầu thai
[hay có thể sau đó]

 

luck of the draw

 

a, b, c, d, e, f, g, h, and i were from the same town
they had everything in common (sort of)
except their tickets in the drawing
for changing their pledge of allegiance
– Please hold on to your numbers closely!

a got ‘auto-admission’
on the count of association
having worked for the ally
entering with benefits
no question asked

b got ‘bloodline connection’
on the count of family reunion
the priority of nuclear family
coming with filial ties in tact, or faked

c got ‘cooperation’
on the count of imported labor
productive but cheap workers
18-35 in age, no family, no pregnancy, no life, no right, no breaks
all in the name of socialist brotherhood

d got ‘dissidents’
on the count of asylum seekers
political dissidents, the deserving candidates
for a democracy, liberal, or confederate,
why such emphasis on the political dissent?
as if one won’t die of dissent in the other arenas of
economy, art, gender, thought, and culture
persecution is persecution, why is only one privileged?

f got ‘foreign brides’
on the count of brokeraged marriage
lined up, handpicked, transacted, like animals
a bride purchased is a bride found and fucked
and a foreign bride has no right, no voice, no dignity, no luck
she will bear her fate until pushed into suicide

g got ‘girls’
on the count of the sex trade, the red light districts
"all the pretty girls in town have gone abroad"
leaving boyfriends, husbands, parents, lovers
in the dark
while they have sex with the new darkness they found themselves in
away from home

h got ‘hope-at-home’
on the count of waiting, hoping, bribing, getting stuck
seeking a way out, stuck with a hope
at home, but absent,
they lurk around like empty bottles fluttering in the sand storm

i got ‘immigration slashed’
on the count of national security, border protection, ethnic purity, economic stability,
and ten thousand other –ity’s
they crossed desserts, they crammed in car trunks, they dragged the forest depths
they left alive, returned dead
or forever missing en route
raped, robbed, and risked
at the hand of nation building, at the blow of trafficking snakeheads

the luck of the draw, there’s no logic,
set yourself well before the transfer stopped,
ye Third Worlders pushing to migrate,
for the rest of you, the end is up
no more drawings
till you reincarnate
[or maybe after that]

 

 

 

.

bài đã đăng của Trangđài Glassey-Trầnguyễn