- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đôi tay

 

 

 

Hãy nhìn xem đôi tay
tôi đay không
khác quý anh chị
nghề nghiệp này
vợ con đây.

Hãy nhìn xem đôi tay
tôi đay không
khác quý anh chị
cửa nhà xe cộ nợ nần
sinh mệnh Việt rồng
như quý anh chị
ra sức gìn giữ đất cha ông

trong đôi tay, thấy không?
Không, nhé
nhìn đi
từng ngón tay xòe rời, nè
cổ đôi tay trần, nhé
nhìn lại đi
có thấy tôi giấu
giây phút nào không?

Kỷ niệm ngày vượt biên 29.09.1986

 

 

 

.

bài đã đăng của Đinh Trung Tâm