- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hình như là thu phân

 

                                        

 

Ở trong rừng sáng nay có chiếc lá vừa ửng chín
một chút vàng loang trên mầu xanh
em cúi xuống nghe hơi rừng thở nhẹ
nghe tiếng chân nai bước rất ngập ngừng
nghe tiếng ai cười bên vai áo mỏng
hình như rừng rơi vào thu phân

có gì trong gió nghe lạ lắm
như hạ chưa qua thu đã vội vã sang
gió mang một chút nồng như hơi rượu mạnh
làm những hàng cây nhìn nhau hoang mang

tiếng bước chân nai chạy cuồng trong cỏ ấm
tiếng chân em bước rất ngập ngừng
tóc em rối giữa hai đầu ngọn gió
hình như rừng rơi vào thu phân.

 
Khi ở Vienna, V.A.
9/2011

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Mộng Tú