- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Gửi người bạn viết tuổi thanh xuân

 

 
 

Những người bạn tuổi thanh xuân
Cứ viết theo theo trái tim mách bảo
Nhảy múa bất cứ điệu nào bạn thích
Hiện sinh, siêu thực, dòng ý thức, hậu hiện đại . . .
Cứ đánh thức lương tri dân tộc thức tỉnh
Quá nhiều bão loạn, máu chảy dưới chân cầu
Chiến tranh không phải là vết thẹo
Sao cái xấu làm bạn và tôi đau buốt
Thực tế tuần chay nào cũng có nước mắt
Và cả nụ cười sáng tạo
Qua rồi cái thời phim câm toàn hình nhân phờ phạc
Việc đầu tiên sớm mai
Là bạn trở về căn phòng, chiếc bàn quen thuộc
Ngồi xuống viết
Vì cô đơn
             Vì sợ hãi
                         Vì đau đớn / hoan lạc
Dưới trang giấy trắng
Cuộc sống phập phồng chuyển động.

 

 

.

bài đã đăng của Trần Hữu Dũng