- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cảnh báo

 

 

 

Cấm biểu tình, cấm làm tình
Cấm tung hô, phỉ báng, diễu nhại
Cấm đọc kinh, đái bậy, chửi thề

Trong thành phố văn minh nầy cấm ngủ
Mọi cảnh đời hạnh phúc tuyệt đẹp
Nếu như bạn biết cách
Quay lộn ngược đầu xuống đất mà sống

Tuyệt đối cấm giàu trí tưởng tượng
Cấm liên hệ các thứ với chính trị và tình dục
Cảnh báo mê lộ trần gian
Con đường dài vô tận không lối thoát.

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Hữu Dũng