- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Sự quý giá của vỉa hè

 

                                       Gửi: Vũ Trọng Quang

 

 

Vỉa hè là sự sang trọng của bụi
Vỉa hè là sự sáng chói của rác
Vỉa hè là thường ngộ bóng tối
Vỉa hè là cật lực niềm tin

Vỉa hè đẻ ra bùi, ra đợi
vỉa hè đẻ ra quang ra quán, ra khúc ra chánh . . .  
vỉa hè đẻ ra ngựa trời không dái
vỉa hè sổng ra triết nhân

Đói rách bấu sống vỉa hè
cất cao vỉa hè luận
liếm láp cà phê đầu đường trinh thơm mùi xó chợ

Quý ông quý bà  quý phái thiếu tháng tắt nghỉn ngôn ngữ
phải cầu cứu vỉa hè
nơi cung ứng mông vú háng đùi vĩ đại
còn làm bộ cao đạo
cái con tườu

Vỉa hè cứu rỗi phần  hồn không xác
vỉa hè vinh danh phần xác không hồn
văn học vỉa hè hằng cữu bụi tinh tươm

Vỉa hè là sự sống
vỉa hè là thơ ca nhạc họa tùm lum
vỉa hè là tự tình dân tộc

Giả sử không có hộ khẩu vỉa hè
âm hồn thi sĩ biết tán nơi đâu?
 
Texas 2/9/2011

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung