- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tháng tám nằm ngửa ♦ Hạnh phúc

 

 

 

Tháng tám nằm ngửa

 

Tháng tám nằm ngửa phơi hạ bộ lên trời
Ngày phanh ngực thở dốc
Tấm lịch ngậm lửa trên tường
Phun những cục nợ rớt xuống giàn hỏa
Chỉ có đêm rùng rục
Xé toạc chiếc quần lót
Vuông chiếu phùng phình bụng phệ
Máy điều hòa không khí mất điện. 
                       

(08/2011)

 

 

 

Hạnh phúc

 

Hạnh phúc
Là dấu hỏi
Bén
Như đầu ngọn dao
Cắm phập
Trên vai nhau
Suốt đời
Ôm thương tích . . .  
 

(30/08/2011)

 

 

 

.

bài đã đăng của Phạm Hồng Ân