- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

trong trí nhớ… ♦ nhớ đến phát điên…

 

 

 

trong trí nhớ của Ngưu lang

 

em nói với chiếc lá vàng
hãy chờ đợi đi
trời mới vừa lập thu
em còn cả một mùa rong ruổi

một mùa xanh giữa rừng trung bộ
chỉ có nắng mưa
không có lá vàng
em không có thì giờ cho một cuộc đưa tang

có bao nhiêu chiếc cầu bắt nhịp vào mùa thu
tôi chẳng còn gặp được ai
mẹ đã dưa người con gái ngày xưa đi chợ

tôi chẳng thể một mình trở về quá vãng
chẳng còn chiếc cầu nào
trong trí nhớ Ngưu lang

 

 

nhớ đến phát điên chẳng biết nhớ đứa nào

 

làm ơn
nói gì đi gió ơi
cơn xoáy lốc
hay một lời bão giông cũng được
đêm lặng thinh trong mắt bão cồn cào

đừng tắt đi ngọn đèn
con mắt sẽ rơi vào đâu trong đáy đêm

làm ơn
nói gì đi em ơi
lời mắng nhiếc hay dối lừa cũng được
đêm lặng thinh
nhớ đến phát điên
chẳng biết nhớ đứa nào

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị