- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Lạc hướng

 

 

 

Đám mây từng tầng đen tan
ủ một mình ngồi niệm ở quả trứng thối

Quay lùi
Quá khứ giữa màn đêm u tịch
Ta tìm đâu ra?
dấu tích lực lạc

ở một nơi vòng tròn đa phương
say cuộn ghép dấu gạch nối.

Hãy cùng nhau vỗ bàn tay
từng vết hư không kéo về kết dích

ở nơi bầu trời trong vắt

Múa khúc ca vĩ ngữ để nghe thấy tiếng va đập
Từ xa thẳm lần lượt mỗi chủng loài
cuối tìm mặt nhau.

Tôi sợi dây rối miền quá khứ tổ tiên
đốt lông lá loài khỉ vượn
nhảy đôi chân dép cỏ vàng nắng đan khô vượt xa

ở mũi tên nhọt hoắt
loài người vỡ tan thành loài thú.

 

 

 

.

bài đã đăng của Huỳnh Lê Nhật Tấn