Trang chính » Kệ Sách eBook, Sẽ Phát Hành Email bài này

Kệ Sách eBook: Huỳnh Lê Nhật Tấn – Michelia – Trần Thiên Thị

Trung tâm Kệ Sách eBook hân hạnh giới thiệu tác phẩm của ba nhà thơ trong nước. Các thi tập này do tác giả tự in ấn với số lượng rất nhỏ và không trải qua hệ thống kiểm duyệt của nhà cầm quyền. Xin đón đọc trong tuần tới:

 • Mi & Ngôn Lời
  tập thơ
  tác giả: Michelia
 • MendA
  tập thơ
  tác giả: Huỳnh Lê Nhật Tấn
 • lỤc bát già và nàng thơ trẺ
  tập thơ
  tác giả: Trần Thiên Thị

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)