- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

yết hậu cho những bà mẹ trẻ nhân mùa vu lan

 

 

 

những bà mẹ trẻ đẹp như hoa
đi qua đi lại quấy rầy ta
kiếp này ta ước làm hoàng đế
doa

những bà mẹ trẻ đẹp như mộng
nóng gì cổ áo khoét rất rộng
khoe hàng ở chỗ ta tu tâm
dộng

những bà mẹ trẻ thơm như lài
dắt con đỏng đảnh đi chợ mai
ước gì trời đất về nguyên thủy
đai

những bà mẹ trẻ đẹp như tiên
đứa nào hẹp bụng giữ làm riêng
đỉa đói nằm mơ chân hạc trắng
điên

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị