- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bởi thế giới này

 

 

 

Thế giới của chúng ta thật buồn
Điều này anh nói thật.

Có những điều anh chưa bao giờ quên hết
Ngày đêm đi lại suốt trong đầu

Lúc ấy anh không nghĩ về em

Những điếu thuốc lâu rồi không thắp lên
Đêm nay đỏ rực suy nghĩ

Có lẽ anh đang phân vân
Sự thực nằm đâu trong bức tranh ập òa nhìn đâu cũng sợ gặp điều giả dối

Bông hoa chiều qua đã héo
Sương trên sông tím cả dòng chiều

Anh gieo ý nghĩ xuống cầu
Sợ ngã cả niềm đau

Không còn nỗi nhớ cho riêng em
Bởi thế giới này
Anh không còn quyền được nói thật.

22/7/2011

 

 

 

.

bài đã đăng của Đông Hà