Trang chính » Đã Phát Hành, Kệ Sách eBook Email bài này

Đêm Oakland và Những Truyện Khác

DOVNTK_thumb.jpg

DOVNTK_thumbĐêm Oakland và Những Truyện Khác
tập truyện ngắn
Phùng Nguyễn

Ở truyện ‘Đêm Oakland. Câu Hỏi’, những thằng Kình, thím Tám, chị Sáu, chị Hạnh,… đi vào thế-giới Phùng Nguyễn như những ám ảnh, và vì là ám ảnh nên họ ở lại nơi chữ nghĩa của Phùng Nguyễn.

Kệ Sách eBook ấn hành – 2011
Smashwords edition
ISBN: 978-1-4524-5818-2

bài đã đăng của Phùng Nguyễn

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)