- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

không ai có thể ngăn đường chúng ta ra biển

 

 

 

những tràng pháo kích trút xuống phố phường
những miếng lương khô trên tay anh bộ đội
và cả máu trên những lá cờ
có phải chăng các người đã đi vay
để bây giờ bọn tàu đòi nợ?

hãy nói thật với chúng tôi
đã nợ họ những gì
đã hứa gì với họ?
các người không thể mang trả cho bọn tàu
những thứ không phải là của riêng của các người

trước bọn tàu to lớn ngông nghênh
vũ khí đầu tiên của chúng ta phải là sự thật
sức mạnh đầu tiên của chúng ta
phải là một dòng người thống nhất

không có ai được quyền đứng trên dân tộc
không có ai được quyền nói thay tiếng nói nhân dân
nhìn về phía biển đông
chúng ta cần có một Diên Hồng

nói với người anh em
phía nam
phía bắc
ba mươi năm nồi da xáo thịt
ba mươi sáu năm âm ỉ phục thù
xin ngồi lại quanh đây
trước mắt chúng ta là giặc
người bên người
còn lại những anh em

không ai có thể ngăn
đường chúng ta ra biển

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị