- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

bỗng điên ♦ đối thoại

 

 

 

bỗng điên

 

kẹt xe trên xa lộ
nước mình kẹt mãi sao
dậm chân trên xa lộ
Biển Đông sóng nổi ngầu

có một chùm tai nạn
5, 7 thằng đụng nhau
3, 4 chiếc chụm đầu
nhìn trời kêu đất khổ

kẹt cứng trên xa lộ
nhìn nắng trơ mắt đỏ
nhìn Biển Đông bỗng điên

 
7/2011

 

 

 

đối thoại

 

chúng tôi ngồi trước hiên nhà
dưới là cỏ úa trên là trời xanh
nắng mùa hè thật rất hanh
cả cơn gió cũng mong manh thế nào
có điều gì chẳng lên cao
có điều gì chẳng thể nào nói hơn
mong mưa một áng mây vờn
chuyện đời nắng sớm chiều hôm thế à
đứng lên chào các chậu hoa
hoa trong chậu cũng ra hoa ngoài vườn
trong ngoài hoa vẫn sắc hương
trong ngoài thật khác con đường thế sao

 
7/2011

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Thị Hoàng Bắc