- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

đường còn lại một chiều

 

 

 

đường còn lại một chiều
người đi không còn ngóng kẻ về
lẽ ngang tắt
dỗ yên lòng lữ khách

đặt thêm vào bảng xanh bảng đỏ
đặt thêm người
thổi còi
cầm gậy
đường còn lại một chiều

lòng cứ đòi một bề
một mớ bòng bong
một đời gỡ rối
lòng bàn tay trăm sợi chỉ long đong

giọt nước mắt đã từng chảy một chiều
để niềm vui hao hao nỗi buồn
chờ một ngày nước mắt chảy vào trong

có lẽ dễ yên lòng
khi đi cùng một hướng
một chiều nghiêng cho những dáng buồn
một kiểu hòm cho cái chết chung chung

chân vẫn thèm được đi
đường còn lại một chiều
lòng cứ đòi một bề

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị

1 Comment (Open | Close)

1 Comment To "đường còn lại một chiều"

#1 Comment By ĐMC On 4 July 2011 @ 8:03 pm

Đà Nẵng thêm một số đường một chiều. Bỗng nhiên thấy mơi mới một số thứ. Đi xe đường thẳng bây giờ thành đường vòng. Bỗng dưng làm quen thêm một số lối ngang ngõ rẽ. Cũng vui đấy chứ 🙂