Trang chính » Tác Giả, Tác Giả Ngoại quốc Email bài này

Teresa Chuc Dowell

 

image

 

Teresa Chuc Dowell sinh tại Việt Nam trong gia đình gốc Hoa. Ít lâu sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, cô cùng mẹ và anh đi tị nạn chính trị ở Mỹ. Cô tốt nghiệp cử nhân triết, đi dạy văn chương và viết văn tiếng Anh tại một trường trung học  ở Los Angeles. Cho tới năm 2010, cô theo học chương trình MFA về tác văn tại trường Goddard College ở tiểu bang Vermont. Cô có thơ đăng trên các tạp chí National Poetry Review, Verse Daily, và miller’s pond (trực tuyến). Cô cũng có những sáng tác phi hư cấu đăng trên các tạp chí Memoir Journal, Sugar Mule, và Mosaic.

[tiểu sử và hình theo chippens.com]

bài đã đăng của Teresa Chuc Dowell


Bài này không có phần bình luận.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)