Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

The Fifth Moon

(from the Vietnamese original “rằm tháng năm” on Tiền Vệ)

 

 

 

                        to Trần Đình Lương

 
Ash cooling
                a war horse
                                 grudgingly raises his front
                                                                     leg
Gate of labyrinth
                       still masks
                                     covert glances
                                                          menacing looks
                                                                               tattooed
Crossing streams
                        I look into the dark water
                                                           old homes and villages

Collecting a word—‘tà’
                                 buried in the lost canon
                                                                 ask am I surrounded
                                                                                             by friends or foes

Only the calm in a pale blue page

Ah! a dense world of spirits and ghosts

 

[A translation by the author]

Notes:
tà: 1. descending; 2. dark (force)

 

 

 

.

bài đã đăng của Thường Quán

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)