- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

nửa đùa nửa thật

 

 

 

tội ác
nửa đùa nửa thật
quảng bá cho giấc mơ của bà bán hòm

cô gái
nửa đùa nửa thật
gạ bán cuộc hôn nhân trên blog

gã phù thủy
nửa đùa nửa thật
ngồi thu mua từng phần trái đất

anh lính
nửa đùa nửa thật
tập bắn bia trên đầu đồng loại

bé con
nửa đùa nửa thật
trải nghiệm yêu trên webcam

gã làm thơ
nửa đùa nửa thật
nắn nót những câu thơ từ lãng mạn sang lãng xẹt

sự thật
vẫn là sự thật
mọi cái đang mất dần đi một nửa

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị