- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bẫy tiếng

 

 

 

Tấm áo lá mục nát í ới
nhúng nước bùn lên chảy rối
người chổng ngược bụng dây tung xa thắt vòng tấm màng nhện
những con chim đang hót lặng câm dập vo đáy lòng.

Giọt mồ hôi léo ủ hương trong đôi nách
đánh hơi trổ cánh đồng hoa đen
cái hồn ai đó phát sóng đêm trăng
từng điểm hội tụ sinh
bầu trời đã lùa tôi qua khe núi chạm ải bầy đom đóm trắng
viền dấu ma xác mả vũ trụ kia
nhân loại tìm tia tín hiệu dính kết tế bào không khí lấp lánh.

Mọi quả trứng nức nở bên trong khu rừng
Lũ côn trùng, bầy thú lạ rung tiếng hồng cầu

Tôi gói sợi âm đan kết thiên hạ thành tý hon đi vô cõi hình

Tôi sờ mó mặt trời ảo nối cội nguồn
vô vòng tâm. Tâm nở xách tôi đi quanh nơi.

Viên đá rơi chạm bén lửa thâu tóm màn đêm.
Tiếng âm tiết bay vô căn hầm kín nổ.

 

 

 

.

bài đã đăng của Huỳnh Lê Nhật Tấn