- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Phép tính mưa

 

 

 

Hành động gãy từng khúc
Vung lên những đồng tiền vàng

Tấm thân truồng thả tiếng đàn tội lỗi vô vô tận
một tiếng cười xõa tóc
Đầu trọc tức thì.

Người ẩn hiện nháy từng cánh sao mai
ở trên lối hành hình khớp đường vô chân lý rải vô lô nhô

Mỗi cây đinh nung đỏ . . .  
tôi đi qua cơn mưa ướt theo dấu chân bò con gặm cỏ
rút gọn từng độ sâu gợn xanh
kẻ tu nghiệm tìm chỗ đi ngồi vạn năm.

Người ta về ngã ba lẩn trốn
bỗng tôi muốn núi rừng hiện ra

Một tiếng hú bên tai kinh hoàng
Tỉnh thức kệ cho đời chảy rong . . .

Con gà trắng mây gáy tiếng nói vòng mắt thời gian
giới hạn ánh sáng

Tôi sắp đặt bản đồ tâm cõi phân định bờ
năng lượng mùi đêm vận hành.

 

 

 

.

bài đã đăng của Huỳnh Lê Nhật Tấn