- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Phố lên đèn

 

DC-1024x626

 

Đinh Cường
Phố lên đèn, 2011
sơn dầu trên bố
20 x 32 in (51 x 81 cm), 2 tấm ghép lại

bài đã đăng của Đinh Cường