- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Con kiến

 

 

Những con kiến cũng khổ đau
Như chúng ta

Khi đói, rủ nhau bò quanh
Miệng chén, một con rơi xuống
Chìm biển sâu

Một con tìm được cánh chuồn
Gọi bè bạn lại
Chúng kéo đi như kéo thuyền
Trên cát, hò reo, mừng rỡ

Một con bị giẫm nát
Những con khác bỏ chạy tán loạn
Cũng như chúng ta

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đức Tùng


2 Comments (Open | Close)

2 Comments To "Con kiến"

#1 Comment By nguyễn hàn chung On 27 April 2011 @ 9:33 am

Bài thơ có nội lực thâm hậu nhưng theo thiển ý của tại hạ nếu hốt, cắt ,đục câu thứ hai và câu cuối thì tam hoa tụ đỉnh hơn nhiều .

#2 Comment By Nguyễn Đức Tùng On 29 April 2011 @ 12:49 am

Cám ơn nhà thơ Nguyễn Hàn Chung đã đọc kỹ và nêu nhận xét thú vị.

Thiển nghĩ, nếu bỏ hai câu như anh đề nghị, chúng ta sẽ có một version khác.
Hai versions này có phong vị khá khác nhau.

Tuy nhiên khi anh cho rằng “nếu hốt, cắt, đục câu thứ hai và câu cuối thì tam hoa tụ đỉnh hơn nhiều,” thì như vậy không phải là hai versions tương đương mà là có cái hơn và cái kém hơn. Tức là cái craftsmanship mà nhà thơ nào cũng quan tâm.

Thân kính,

Nguyễn Đức Tùng