- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thơ ba câu

 

 

1

Rắc giống cỏ lông chông
Vào trong bình cứt sắt
Mà đòi nở hoa chùm!

 

2

Lấy tiền nhử đàn bà
Lấy đàn bà nhử đàn ông
Lấy chi nhử phường lại (cái, đực)?

 

3

Hèn thì sợ chết đã đành
Liều còn sợ chết
Chẳng lẽ khum thờ lũ chó chết . . .

 

4

Hốt hột phù vân làm của
Cất vào cửa nẻo phù du
Rốt cuộc xương khô không mả.

 

5

Cha ăn ngụy đến quắn lưỡi
Còn muốn húp thêm chút nước
Con khôn hồn thì đừng quyền.

 

6

Ốm không chịu tha
Già không chịu thải
Tiếc cho tuổi trẻ mù lòa.

 

7

Mẹ để truồng cười hả hả
Con để truồng vừa đánh vừa vả
Còn xưng xưng tự do.

 

8

Nhụi một cộng bông lài
Vào sâu giữa bãi phân
Mà đòi hương bất diệt!

 

4 /2011

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung