Trang chính » Sách Mới, Sinh Hoạt Email bài này

NÍN THỞ & CHẠY & MỘT HƠI

BiaTho_nintho&chay_anhVien

NÍN THỞ & CHẠY & MỘT HƠI

Tập thơ đầu tiên và cuối cùng của nhà văn NGUYỄN VIỆN vừa được CỬA XUẤT BẢN ấn hành tháng 11.2008.

Một hành trình thơ từ 1999 đến 2008 gồm 4 phần: Lao về phía bão 32 nhịp, Cái chết của giấc mơ, Phần còn lại của Chúa Thời sự của biển.

Ngọt ngào và phẫn nộ, NÍN THỞ & CHẠY & MỘT HƠI là tất cả cuộc sống và hố thẳm và thời gian và sự vô nghĩa. Có thể đọc hay không đọc NÍN THỞ & CHẠY & MỘT HƠI cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới hoặc nội tình xã hội trong nước. Tuy nhiên, nếu bạn muốn biết thơ Việt Nam hôm nay thế nào, thì NÍN THỞ & CHẠY & MỘT HƠI sẽ là một câu trả lời.

bài đã đăng của Nguyễn Viện

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)