- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tuần này trên blog

 

 

 

tuần này giá trung bình của một án tù là 7 năm
blog là nơi bạn có thể hét toáng lên mà không làm phiền ai

bạn có thể tìm được nhiều mảnh vụn của sự thật
để hiểu chúng
bạn phải dùng cuốn từ điển của nhiều cuộc đời

những lời chói lói hay phát ra từ những bộ óc hẹp
còn những lời đểu giả lại làm tai bạn cảm thấy được vuốt ve

những người chưa bị bắt thường ghi chép vội vàng
có người tìm được đường sống khi blog họ ghi chữ “tử”

còn blog của những người đang bị nhốt
chỉ có những hồn ma lâu lâu hiện lên viết đôi dòng đe dọa

chính quyền ra luật mới tặng cho cộng đồng blog
một trăm năm an vui với rất nhiều điều để phân tích

nhiều người đọc blog để tìm kẻ thù
công an thì tìm những thế lực khác
đa số người bình thường tin sẽ tìm thấy chân lý

blog tiên đoán sự phá sản của bất cứ gì
từ một thể chế, một công ty, một sự nghiệp, tới một thái độ
cái nào nhận được nhiều tiên đoán nhất?

trong khi công lý được diễn ở tòa án như những vở tuồng
thì người ta sống với blog
mà tưởng là sống với công lý

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang