- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hình ảnh nghệ thuật trong tuần 4-10.4.2011: họa sĩ Sol LeWitt

L1060780-1024x764

Sol LeWitt (1928-2007)
Hình Vẽ Trên Tường # 295: Sáu dạng hình học đặt chồng lên nhau, 1976
Phấn trắng vẽ trên tường sơn đen

Các tác phẩm vẽ trên tường của nghệ sĩ Sol LeWitt chỉ hiện diện trong khoảng thời gian và không gian nhất định (nơi chốn và thời gian của cuộc triển lãm). Tác phẩm không có sẵn, không được lưu trữ trong kho chứa như hầu hết các tác phẩm về nghệ thuật tạo hình. Tác phẩm được thực hiện từ những nhân lực của phòng tranh hoặc bảo tàng viện, qua những hướng dẫn của tác giả từ văn bản ghi chép.
Quan niệm nghệ thuật của Sol LeWitt: nghệ sĩ không nhất thiết phải chính tay mình làm ra tác phẩm, mà sử dụng nhân lực có được ở khắp mọi nơi (không gian) trong mọi thời (thời gian) để thể hiện các sáng tác của mình. Với quan niệm nghệ thuật này, một mặt tác phẩm của Sol LeWitt chỉ hiện diện trong thời khoảng của cuộc triển lãm (từ vài tuần đến vài tháng,…) nhưng thật sự có khả năng tồn tại và thể hiện trong khắp nơi chốn và mọi thời điểm.
Đây là một cách làm nghệ thuật theo khuynh hướng nghệ thuật Khái Niệm (Conceptual Art).