- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Kỳ ngộ ♦ Sáng tạo ♦ Lộng kiếng

 

 

 

Kỳ ngộ

 

đêm qua trong mộng gặp bùi giáng tiên sinh
thi tài việt chỉ có một đầu không có hai mình
quắc mắt bảo
hàn mặc tử ơi mày đừng đọc thơ tao
thơ của một thằng điên
hehe tớ đáp liền
vậy thời ông bùi ơi ông cũng chớ nên nghe lời tui
lời của một thằng hủi

 

 

 

Sáng tạo

 

nhâm nhi hai đĩa lạc rang
xử lí một ly cam vàng
viết vài câu thơ nhạo báng
lạc và cam vô bụng
thơ thì vào thùng
rác cúng

 

 

 

Lộng kiếng

 

chiều bữa trước nhịn đói
sáng hôm sau rặn thơ không lòi
nhưng mặt trời thì le lói
soi gương
thấy cái bản mặt già chúm chím dễ thương
muốn cắt đem đi lộng kiếng ngoài đường

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đăng Thường