- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bông lài ♦ Nụ hồng ♦ Hoa cam

 

 

 

Bông lài

 

bông lài là hoa nhài
nhưng đừng đặt tên cho con là nhài
bóng đá là đá banh
nhưng thả bóng không là thả banh
cây dù là cái ô
nhưng lính dù không nhảy ô
bác hồ là bác mao
nhưng cháu hồ không là cháu mao

 

 

 

Nụ hồng

 

lặng thinh
tim xao xuyến những bóng hình
tôi tréo hai tay ôm chặt lấy bóng mình

daffodil vàng
rực rỡ cười trong ánh sáng
báo xuân sang

một nụ hồng
cho các cuộc cánh mạng trung đông
chống độc tài bằng tay không

 

 

 

Hoa cam

 

ông tô hải tuy hèn mà lại rất can đảm
vì đã dám
tuyên bố thẳng thừng đừng có ham
cách mạng hoa nhài sẽ không tới việt nam
khiến kẻ không ngớt vần vè lảm nhảm
chợt nghĩ đến cách mạng hoa cam
cho xã hội chủ nghĩa việt nam
nói dễ hơn làm
nhưng cứ ham

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đăng Thường