- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Kịch bản những liên hệ

 

 

tôi rời bỏ trên làn sóng
những bóng dáng liên hệ
bằng mắt
                chập chững bước
những nhân vật

đi dưới trời đậm thêm
hóa chất
               chúi người
họ bước vào
những quá khứ

giọng của cô độc
(bản chất, hề, hung hãn)
những nhân vật tôi biết
vẫn cúi xuống từng lời

trên kịch bản
                      ở ngoài
tôi lần theo những thách thức
và bầu trời ngả sâu vào
những liên hệ

 

10/2008

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang