- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nguyên Tiêu ngẫu tác

 

 

 

                             tặng NguyễnTrọngKhôi & bạn hữu gần xa

tha phương là quán cuối trời
bạn bè dăm đứa nằm ngồi bên nhau
 
có vui vầy, có khổ đau
rượu ngon uống cạn, cớ sao âm thầm?

ôm đàn hát với đời câm
cơn say lưu lạc bổng trầm lời ca

nâng ly chợt nhớ quê nhà
kê vàng nửa giấc, gần xa đất trời

trăng tròn soi suốt cuộc chơi
mùa xuân hữu hạn, từng người ra đi

nẻo trần thăm thẳm biệt ly

nhìn nhau lần cuối
rồi thì chia tay

tiệc tàn . . . 
                    màn hạ . . .
                                        mây bay . . .

 

Nguyên Tiêu Tân Mão

 

 

.

bài đã đăng của Chân Phương