- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

SƠN NÚI (Nguyễn Đức Sơn)

DinhCuong-SonNui

Đinh Cường
SƠN NÚI (Nguyễn Đức Sơn)
sơn dầu trên giấy cứng
11 x 14 in. (28 x 36 cm)

bài đã đăng của Đinh Cường