- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Trịnh Công Sơn,Vết chân dã tràng của Ban Mai

VetChanDaTrangSau nhiều tháng chỉnh sửa và in ấn công phu,nhà xuất bản Văn Mới đã cho phát hành tác phẩm “Trịnh Công Sơn,vết chân dã tràng” của Ban Mai. Ngoài phần nghiên cứu chính của tác giả,còn có nhiều phụ lục hình ảnh mới,hiếm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do họa sĩ Đinh Cường và tiến sĩ Phạm Văn Đỉnh cung cấp.
Sách được tái bản với sự chăm sóc mỹ thuật và trình bày của họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi,nhà văn Lữ Quỳnh và đích thân giám đốc nhà xuất bản,ông Nguyễn Khoa.

Bạn đọc cần sách xin liên lạc với nhà xuất bản Văn Mới ở địa chỉ:
P.O BOX 287 GARDENA, CA 90 248 Tel: (301)366-6867.

Giá : 12 Mỹ kim (bao gồm cước phí)

bài đã đăng của Ban Mai