- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nửa đời

 

 

 

nửa đời đĩ rạc
chén thù chén tạc
ù ù cạc cạc
văn hóa làng mạc
ỉa bậy xả rác

nửa đời hốc hác
cái nhổ cái khạc
cái rơm cái rác
cái cò cái vạc
cái đồ cái đạc

nửa đời mồ côi
theo mây lên đồi
theo mưa trên lối
theo nắng bờ môi
theo trăng in gối

nửa đời cõng bác
rút vào sa mạc
mở vài sòng bạc
lê nin các mác
kiếm chác gỡ gạc

nửa đời hệ lụy
chúa tàu kim quy
đất nước nam kỳ
rồi xin đăng ký
điệp viên mỹ ngụy

nửa đời múa cọ
tinh ranh như bò
cam đảm như thỏ
hiền từ như chó
trắng trẻo như tro

nửa đời hương phấn
ngắm rốn soi chân
điểm tô mặt mận
môi son tâm vấn
má hồng túy vân

nửa đời phè phỡn
chợ nhỏ chợ lớn
hết địt lại đờn
phó chủ tịch lợn
nguyễn cao cà chớn

nửa đời nổi trôi
khi lặn khi lội
quốc ngoại quốc nội
khoa gậy múa chổi
cố đấm ăn xôi

nửa đời lổm ngổm
thịt cầy mắm tôm
mát xa bia ôm
nắng quái chiều hôm
hiện nguyên hình nộm

nửa đời chả thiếu
nghĩa là quá nhiều
những ca rất tếu
lộn ngược hột điều
của thời đồ đểu

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đăng Thường

No Comments (Open | Close)

No Comments To "Nửa đời"

#1 Comment By Hoàng Đại Dương On 21/01/2011 @ 4:17 sáng

Rất mừng khi thấy bác Thường xuất hiện trở lại từ khi Talawas đóng cửa. Vẫn mong bác đều tay, dù là sớ Táo quân 🙂

Hoàng

#2 Comment By phù chí phát On 22/01/2011 @ 1:08 chiều

Mỗi khi buồn không trốn mà laị tìm vào thơ tác giả Nguyễn Đăng Thường, đương kim vô địch đặt lời mới cho những bài hát cũ…Mong “huynh” luôn hát khoẻ, viết khoẻ.