- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nằm lại khóc dậy thì

 

 

 

một nửa tuổi
và nắng mùa sửng sốt
buổi hài thêu
yếm thắm
có buồn chi

một nửa gió
chia cho mùa măng trúc
một tay cầm
chưa ấm một hồ nghi

một nửa con đường
chia đều cho nhau
sương siu mây phủ hai đầu núi
lòng hẹn về như một ban đầu

một nửa tuổi
một đêm trường thảng thốt
con chim chuyền
thức dậy muốn bay đi
một nửa kia
nằm lại khóc dậy thì

 
      tặng Đoàn Thị Cảnh

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị