- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

tôi vẫn thế ♦ tôi vẫn sống như thế ♦ mỗi ngày

 

 

 

tôi vẫn thế

 

1975
tôi là một người vượt biển
2 đại lục, 10 ngàn cây số, rất nhiều địa chỉ và 35 năm sau
tôi vẫn là một người vượt biển.

 

 

 

tôi vẫn sống như thế

 

trong một giấc mơ tôi đã chui vào khung cửa sổ năm 1919
của André Breton*
và thấy cái bóng ông cắt ra làm 2 mảnh
vẫn nằm đó
suốt gần 100 năm qua
không thay đổi

tôi không bao giờ quay lại năm 1919
nhưng tôi biết mình có thể
đẩy
ngôn ngữ
thay dần hiện thực

nơi
thân thể tôi tiếp tục
thành gánh nặng của bóng mình
cũng nơi ấy
những giấc mơ đã theo hiện thực
bỏ đi

tôi phải sống với điều còn lại của một cơn bão kéo dài 2 ngày
là những khoảng trống bất ngờ giữa Nha Trang 2002,
khi đến sáng
tôi đã tiếc mình
thức dậy.

 
*André Breton (1896-1966), tác giả của bản Tuyên Ngôn Siêu Thực 1924, có kể lại ông đã manh nha
Chủ nghĩa Siêu thực từ một đêm của năm 1919, khi ông nằm mơ thấy chui ra cửa sổ, và thấy bị cắt làm 2 mảnh.

 

 

 

mỗi ngày

 

mỗi ngày tôi
là một cái hố sâu
rồi tự thành
không đáy

tôi có thể đã chôn rất nhiều ánh sáng
(có người bảo ánh sáng là thời gian)
những thứ còn lại trong căn phòng loang lổ này
là bia mộ

mỗi ngày của tôi
là mỗi thỏa hiệp với một xã hội không thể thay đổi được gì
tôi vẫn xuẩn ngốc
nghĩ những câu thơ
có thể nói về thế giới ấy

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê An Thế